L’estudi gràfic creatiu

Informe de salut

La salut a Barcelona és un informe anual que elabora l’Agència de Salut Pública de Barcelona on presenta l’estat de salut i els comportaments en salut de la ciutadania en el marc dels determinants d’entorn socioeconòmic i físic a la ciutat. L’agència de comunicació mèdica Galènia és la responsable de l’edició el document anual i nosaltres hi col·laborem dissenyant i maquetant-lo.

Informe de salut

La salut a Barcelona és un informe anual que elabora l’Agència de Salut Pública de Barcelona on presenta l’estat de salut i els comportaments en salut de la ciutadania en el marc dels determinants d’entorn socioeconòmic i físic a la ciutat. L’agència de comunicació mèdica Galènia és la responsable de l’edició el document anual i nosaltres hi col·laborem dissenyant i maquetant-lo.